Paslaugos

Liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 6 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą.

Notaras liudija, jog dokumento teksto, išversto iš vienos kalbos į kitą, turinys tiksliai atitinka originalaus dokumento teksto turinį. Notaras liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą tik tuomet, kai pats moka tiek tą kalbą, iš kurios yra verčiamas tekstas, tiek tą kalbą, į kurią yra tekstas išverstas.