Paslaugos

Liudija parašo dokumentuose tikrumą

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 5 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Notarui pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, privalo būti parašo pavyzdys, kad notaras galėtų patikrinti parašo tikrumą. Asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nesant parašo pavyzdžio, notaras parašo dokumentuose tikrumo neliudija.

Jeigu dokumentas pasirašytas ne notaro akivaizdoje, pasirašęs asmuo turi asmeniškai patvirtinti, kad dokumentą pasirašė jis.

Notarai, liudydami asmenų parašus dokumentuose, netvirtina dokumentuose išdėstytų faktų.