Paslaugos

Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 4 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras liudija jam pateiktų dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumą.

Nuorašas yra notariškai paliudyta originalaus dokumento kopija, kurios turinys yra identiškas originalaus dokumento turiniui.

Išrašas yra notariškai paliudyta originalaus dokumento dalies kopija, kurios turinys yra identiškas originalaus dokumento dalies turiniui.

Notariato įstatymo 35 str. numatyta, kad „negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai. Taisymai turi būti daromi taip, kad viską, kas parašyta klaidingai ir perbraukta, būtų galima perskaityti“.

Notaras paliudija, jog dokumento nuorašo ar išrašo turinys atitinka originalaus dokumento ar jo dalies turinį.