Paslaugos

Išduoda nuosavybės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 3 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus.

Turtas, įgytas santuokos metu, pripažįstamas bendrąja sutuoktinių nuosavybe, išskyrus asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamą turtą.

Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

Nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas gali būti išduotas pagal rašytinį pareiškimą pergyvenusiajam sutuoktiniui dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu.

Jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įregistruotas likusio gyvo sutuoktinio vardu, šiam sutinkant gali būti išduotas mirusiojo sutuoktinio dalį nustatantis liudijimas.

Nuosavybės teisės liudijimą, mirus vienam sutuoktiniui, išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras.