Paslaugos

Priima jūrinius protestus

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 12 p. notaras priima jūrinius protestus.

Notaras priima jūrinius protestus - surašo jūrinio protesto aktą apie įvykį, įvykusį laivo plaukiojimo ar stovėjimo metu. Jūrinio protesto akte nurodomos įvykio aplinkybės ir priemonės, kurių ėmėsi laivo kapitonas jam patikėto krovinio saugumui užtikrinti.