Paslaugos

Priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 11 p. notaras priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas.

Įstatymų numatytais atvejais notaras priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas. Pinigai į depozitinę sąskaitą priimami gavus skolininko prašymą. Įmokėjus pinigus į nurodytą banko sąskaitą, notarui pateikiamas atitinkamas banko dokumentas, įrodantis pinigų įmokėjimo faktą. Notaras per protingą terminą praneša kreditoriui apie pinigų įmokėjimą į depozitinę sąskaitą.
Depozitinės sumos išmokamos pagal kreditoriaus prašymą.