Paslaugos

Perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 10 p. notaras perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pareiškimai, kuriuos prašoma perduoti, pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas paštu, gaunant atgal pranešimą, kad jis perduotas, arba įteikiamas pačiam adresatui asmeniškai, jam pasirašant, o kitas egzempliorius lieka notaro biure. Padavusiam pareiškimą asmeniui prašant, notaras išduoda jam liudijimą, kad jo pareiškimas perduotas adresatui. Notaro liudijime gali būti nurodyta, kad į pareiškimą gautas atsakymas, arba pažymėta, kad atsakymas per nustatytą terminą negautas.