Paslaugos

Tvirtina dokumentų pateikimo laiką

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 9 p. notaras tvirtina dokumentų pateikimo laiką.

Notaras tvirtina dokumentų pateikimo laiką ir išduoda liudijimą.